Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Poznań bez eksmisji, wyzysku i biedy! 25 lat Rozbratu!

19 września 2019 @ 12:00 - 19:00

43697 image 66579100 10156517821698811 1240172330706010112 o - Poznań bez eksmisji, wyzysku i biedy! 25 lat Rozbratu!

*** english below ***

Wystawa „Poznań bez eksmisji, wyzysku i biedy! 25 lat Rozbratu!” jest próbą zaprezentowania wielowątkowej, społecznie, ekologicznie i kulturowo zaangażowanej działalności kolektywu Rozbrat. Aby przybliżyć odwiedzającym najbardziej istotne z lokalnego punktu widzenia kwestie podzieliliśmy ekspozycję na osiem działów tematycznych: ruch lokatorski, ruch pracowniczy, kultura bez cenzury, wydawnictwa, feminizm socjalny, kwestie ekologiczne, działania antywojenne oraz kampanie i inicjatywy społeczne. Każdemu zagadnieniu poświęcona jest oddzielna infografika. Dodatkowo udostępniamy wydawane przez kolektyw ziny, gazety i broszury. Tematykę lokatorską uzupełniają filmy dokumentalne zrealizowane podczas protestów przeciwko wysiedleniom mieszkańców kamienicy przy ul. Stolarskiej oraz na rzecz likwidacji osiedla kontenerowego w Poznaniu. Z kolei sprawy pracownicze podejmuje film pod tytułem „Płyta”, dokumentujący protesty pracowników zakładów Cegielskiego oraz wideo .

Wystawa ma zwrócić uwagę na kwestie prywatyzacji przestrzeni publicznej, przeznaczania terenów zielonych pod zabudowę i ograniczania dostępu do miejsc wspólnych. Rozbrat, jako ważne miejsce kulturotwórcze istniejące na mapie Poznania od ćwierci wieku, nie powinien z niej zniknąć z powodu presji ekonomicznej i prywatnych interesów.

Rozbrat jest miejscem, gdzie można organizować się inaczej – bez dotacji i sponsorów, na niekomercyjnych zasadach, wspólnie budując centrum społeczno-polityczne dostępne dla wszystkich, niezależnie od zamożności oraz pochodzenia. Ale to przede wszystkim miejsce, skąd biorą się różnorodne działania społeczne – by wyjść dalej w przestrzeń miasta .

Innymi słowy, nie ma Poznania bez Rozbratu!

***

Poznań without eviction, exploitation and poverty! 25 years of Rozbrat!

The exhibition “Poznań without eviction, exploitation and poverty! 25 years of Rozbrat!” is an attempt to present the multi-layered, socially, ecologically and culturally involved activity of the Rozbrat collective. In order to bring visitors closer to the most relevant local issues, we have divided the exhibition into eight thematic sections: tenants’ movement, workers’ movement, culture without censorship, printing matter, social feminism, environmental issues, anti-war activities, social campaigns and initiatives. Each issue is presented on a separate infographic. Additionally, zines, newspapers and brochures published by the Rozbrat collective are available on spot. The subject of the tenants’ movement is supplemented by the documentary film made during the protests against the displacement of the residents of the house at Stolarska Street and for the liquidation of a container housing estate in Poznań. In turn, workers’ matters are taken up by a film titled „Płyta/Plate”, documenting protests of Cegielski’s employees.

The exhibition aims to draw attention to the issues of privatizing public space, appropriating green areas by developers and limiting access to common areas. Rozbrat, as an important culture-creating place existing on the map of Poznań for a quarter of a century, should not disappear from it due to economic pressure and private interests.

Rozbrat is a place where one can organize differently – without subsidies and sponsors, on non-commercial terms while building a common, socio-political center accessible to everyone, regardless of wealth and origin. But it is primarily a place where various social activities take place, which reach further into the city space.

In other words, there is no Poznań without Rozbrat!

Szczegóły

Data:
19 września 2019
Czas:
12:00 - 19:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/2271419466521632

Miejsce

Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 6
Poznan, 61-772 PL
+ Google Map