Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK

12 stycznia @ 12:00 - 19:00

59898 image 71719767 10156714321723811 4875095688381202432 o - Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK

[eng version below]

Zmieniamy algorytmy, odwracamy zasady. Zarządzamy chorobowe dla wszystkich!

W abstrakcyjnym społeczeństwie na szczycie indeksu wzrostu przypominamy o materii, która nie podlega spekulacji. Domagamy się miejsca dla realności ciała. Wystawą „Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK” rzucamy urok na rzeczywistość, w której nie przewidziano na nie miejsca, w szczególności na to seropozytywne, po mastektomii, z odróżniającymi się od normy sprawnościami, z zależnościami, z bólami, atakami paniki, stanami zapalnymi. Wychodzimy z założenia, że choroba jest tym, co realne, a problemy pacjentów są społecznymi wyzwaniami, z którymi musimy sobie wspólnie radzić. To zdrowie jest fikcją, niemożliwym do osiągnięcia ideałem. Potrzeba nam normalizacji i uspołecznienia choroby, bo zdrowie umarło. A może nigdy go nie było?

????????? ????? ?????????: ????, ???, ??? / ???????? ???? ??????: ????, ??????, ???

⥁ wystawa
8.11.2019–12.01.2020

⥁ wernisaż
8.11.2019, g. 18.00

• udział biorą: Amazonki, Szymon Adamczak, Dobrawa Borkała, Vala T. Foltyn | Valentine Tanz, Barbora Kleinhamplova, Bartek Arobal Kociemba, Olga Lewicka, Piotr Macha, Iza Moczarna-Pasiek, Piotr Nathan, Jaśmina Wójcik, Inga Zimprich

• kuratoruje grupa badawcza w składzie: Luiza Kempińska, Paweł Leszkowicz, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński

„Kreatywne Stany Chorobowe: AIDS, HIV, RAK” to wystawa sztuki, a jednocześnie wystawa postulująca dostęp do wiedzy. Dlatego obok sztuki prezentujemy edukacyjne materiały wizualne o HIV, AIDS, raku piersi i prostaty, o stomii i HPV. Pogłębiają one również terapeutyczny charakter ekspozycji, której towarzyszą spotkania i warsztaty. Arsenał staje się miejscem połączenia sztuki, edukacji i opieki, interdyscyplinarnie przełamując granice pomiędzy różnymi sferami troski o człowieka i środowisko, udowadniając stwierdzenie, że choroba nie jest sprawą prywatną, ale polityczną.

wsparcie: Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI, Fundacja Edukacji Społecznej, Grupa Stonewall, Klub Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży, Niewykrywalni, Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, Pofam-Poznań, Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Poznańskie Centrum PrEP, Replika, Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Stowarzyszenie “SIEĆ PLUS”, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy

partner: Goethe-Institut Warschau

Wydarzenia towarzyszące:
⥁ Kreatywne Stany Chorobowe – oprowadzanie z udziałem artystek 9/11, g. 15
⥁ Niewykrywalne – wykład performatywny 9/11, g. 17
⥁ Uczucia są faktami – magia, seks, polityka 9/11, g. 19
⥁ Uczyć się od Amazonek – debata 14/11, g. 18
⥁ Symfonia Oddechowa – Panika / warsztaty oddechowe 23/11, g. 15
⥁ TBA

⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁⥁

???????? ???? ??????: ????, ???, ??????

⥁ exhibition
8.11.2019–12.01.2020

⥁ opening
8.11.2019, 6 p.m.

We change the algorithms, we reverse the rules! How about a sick-leave for everyone!

In an abstract society at the top of the growth index, let us talk about the matter that should never become a subject of speculation. We demand a place for the reality of a body. The exhibition entitled Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV aims to cast a spell on reality in which there is no space for the body, in particular, the seropositive body, the one after mastectomy, with abnormal abilities, dependencies, pains, panic attacks, and inflammations. We assume that illness is the real, and patients’ problems are social challenges that we need to deal with together. The health is a fiction, an impossible ideal to achieve. We need to normalise and socialise the disease because health has died, or perhaps it has never existed?

• participants: Amazonki, Szymon Adamczak, Dobrawa Borkała, Vala T. Foltyn | Valentine Tanz, Barbora Kleinhamplová, Bartek Arobal Kociemba, Olga Lewicka, Piotr Macha, Iza Moczarna-Pasiek, Piotr Nathan, Jaśmina Wójcik, Inga Zimprich

• research group: Luiza Kempińska, Paweł Leszkowicz, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński

Creative Sick States: AIDS, CANCER, HIV is an art exhibition, though it also postulates access to knowledge. For that reason, apart from presenting art, we show visual, educational materials about HIV and AIDS, breast and prostate cancer, stoma and HPV. These materials deepen the therapeutic nature of the exposition, which is accompanied by meetings and workshops. Arsenal becomes a meeting point for art, education and care. In an interdisciplinary way, it breaks the boundaries among various areas of care about people and the environment, proving thus that a disease is not a private matter but a political one.

support: Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI, Fundacja Edukacji Społecznej, Grupa Stonewall, Klub Kobiet z Problemem Onkologicznym w Łomży, Niewykrywalni, Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, Pofam-Poznań, Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Poznańskie Centrum PrEP, Replika, Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Stowarzyszenie “SIEĆ PLUS”, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy

partner: Goethe-Insitut

Accompanying events:
⥁ Kreatywne Stany Chorobowe – oprowadzanie z udziałem artystek
⥁ Niewykrywalne – wykład performatywny 9/11, g. 17
⥁ Uczucia są faktami – magia, seks, polityka 9/11, g. 19
⥁ Uczyć się od Amazonek – debata 14/11, g. 18
⥁ Symfonia Oddechowa – Panika / warsztaty oddechowe / warsztaty oddechowe 23/11, g. 15
⥁ TBA

Szczegóły

Data:
12 stycznia
Czas:
12:00 - 19:00
Wydarzenie kategoria:
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/520616982073544

Miejsce

Galeria Miejska Arsenał
Stary Rynek 6
Poznan, 61-772 PL
+ Google Map