W Polsce ubywa samorządowych urzędników

W ostatnim roku przeciętne zatrudnienie w administracji samorządowej zmniejszyło się o ponad 2 tys. etatów – wynika z danych GUS.

W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w całej administracji publicznej wyniosło 428,3 tys. osób, a więc dokładnie tyle samo co rok wcześniej –  wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego na temat zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2018 r.

Według raportu największy spadek nowych etatów zanotowano w administracji samorządu terytorialnego. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło tam 254,2 tys. i było o prawie 2,1 tys. niższe niż w 2017 r. (256,3 tys.).

W tym czasie w administracji państwowej, a więc w urzędach wojewódzkich, ministerstwach i innych centralnych i naczelnych organach administracji przybyło ok. 2,1 tys. pracujących. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło tam 173,2 tys. wobec 171 tys. w 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji publicznej w 2018 r. wyniosło 5385,58 zł brutto. W administracji samorządowej było to 5018,13 zł brutto.

mp/

Dodaj komentarz

avatar