Rząd dostosowuje przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zmienione przepisy mają pozwolić na prawidłowe wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Chodzi o dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (2015/849). Prawidłowość implementacji unijnych przepisów do polskiego porządku prawnego jest obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską. Projekt MF to wynik weryfikacji dotychczas obowiązujących krajowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

„Brak transpozycji przepisów dyrektywy w pełnym zakresie do naszego systemu prawnego może skutkować karami finansowymi” – podkreśla ministerstwo. Dlatego resort prosi o pilne przyjęcie nowelizacji, z pominięciem uzgodnień międzyresortowych.

Projektowana ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania przez instytucje niektórych obowiązków.

Projekt zakłada m.in. zwolnienie określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom poprzez rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jedną z planowanych zmian jest także rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które może być nakładana kara pieniężna.

aba/

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze