plac Kolegiacki 2 fot. UMP
Wydział Finansowy UMP, Miejska Pracownia Urbanistyczna i Gabinet Prezydenta Poznania – to tylko niektóre miejskie jednostki, które poszukują pracowników. Chętni mogą się zgłaszać!

W Wydziale Finansowym UMP potrzebny jest specjalista do spraw księgowości, a w Gabinecie Prezydenta – osoba na stanowisko do spraw współpracy z mediami. Z kolei Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP chce zatrudnić pracownika ds. ochrony zieleni.

Wydział Prawny UMP zaprasza chętnych aplikantów radcowskich, a Biuro Rady Miasta – osoby do obsługi komisji rady miasta. Natomiast Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który współpracuje m.in. z radami osiedli, szuka pracownika, który będzie się zajmował jednostkami pomocniczymi.

Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa UMP szuka osób na stanowiska ds. integracji systemów oraz ds. operacyjnych, a Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP – kierownika centrum zarządzania kryzysowego. Z kolei Miejska Pracownia Urbanistyczna poszukuje czterech osób do pracy na stanowiskach: ds. projektowania urbanistycznego (2 miejsca), ds. projektowania infrastruktury technicznej oraz ds. projektowania układu transportowego.

Wszyscy chętni mogą aplikować na wybrane stanowiska przez internet – wszystkie informacje znajdują się na stronie miasta, jest tam też interaktywny formularz, który wypełnia się zamiast wysyłania CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można też składać w wersji papierowej w biurze podawczym urzędu.

UMP