Poznań: Są pieniądze dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży na Starym Mieście

Stary Rynek fot. Karolina Adamska
11 267 zł – tyle jeszcze znajduje się w puli środków do wykorzystania na wypoczynek dzieci i młodzieży ze Starego Miasta w 2019 roku. Stowarzyszenia i fundacje mogą składać wnioski.

Pieniądze pochodzą z budżetu Rady Osiedla Stare Miasto, więc zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży – mieszkańców tego osiedla w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Granty przyznawane są tylko instytucjom takim jak: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, szkoły czy związki wyznaniowe mające doświadczenie we współpracy z miastem w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca musi posiadać ciekawą i szeroką ofertę programową skierowaną do jak największej ilości dzieci i młodzieży oraz odpowiednią bazę lokalową zgodna z odpowiednimi przepisami. Maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 2500 zł.

Szczegóły na stronie Rady Osiedla Stare Miasto.

ROSM, el

Podziel się: