Poznań: Najniższe bezrobocie w Polsce

Poznań panorama fot. Sławek Wąchała

Tylko 1,2 proc. aktywnych zawodowo poznaniaków i poznanianek nie miało pracy w pierwszym półroczu 2022 r. Bezrobocie w stolicy Wielkopolski jest obecnie najniższe w całej Polsce.

„W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczba bezrobotnych w stolicy Wielkopolski spadła o 1,7 tys. osób” – informuje poznański magistrat. – „W tym samym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu (PUP) zarejestrowało się 3,9 tys. osób szukających zatrudnienia, a 5,5 tys. zostało wyłączonych z ewidencji PUP. Większość z nich – 2,4 tysiące – rozpoczęło pracę, ok. 700 osób zaczęło staż lub szkolenie zawodowe, a 132 osoby podjęły własną działalność gospodarczą. Zauważalnie, bo o 1,4 pkt. proc. zmniejszyła się liczba młodych bezrobotnych (do 25 roku życia), ale za to odnotowano więcej (o 2,4 pkt. proc.) osób powyżej 50 roku życia”.

To oznacza, że stopa bezrobocia w Poznaniu, tak samo zresztą jak w powiecie poznańskim, jest najniższa w kraju. Dla porównania: we Wrocławiu wynosi 1,6 proc., w Warszawie 1,7 proc., w Katowicach 1,8 proc, a w Gdańsku 2,5 proc.

Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, w końcu czerwca w stolicy Wielkopolski było 4,1 tys. bezrobotnych i to o 300 mniej niż miesiąc wcześniej. Częściej pracy szukają panie: na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 115 kobiet. Najwięcej osób bez pracy miało wykształcenie co najwyżej podstawowe/gimnazjalne lub wyższe.

Największe problemy z zatrudnieniem miały młode osoby: ponad połowa bezrobotnych miała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a 1/3 nie przekroczyła 35 roku życia. Pracy w Poznaniu szukało także 348 osób z niepełnosprawnością oraz 101 cudzoziemców.

Niestety, mimo że szukających pracy nie jest wielu – to nie ma też szczególnej obfitości, jeśli chodzi o oferty pracy: na koniec miesiąca Powiatowy Urząd Pracy miał 1,2 tys. ofert pracy w Poznaniu. A to oznacza, że na jedną ofertę przypadaja 4 osoby poszukujące zatrudnienia.

Podziel się: