Poznań: Na UAM powstaje Centrum Biologii Lasu. Czym się będzie zajmować?

prof. Michał Bogdziewicz fot. Adrian Wykrota UAM

Wpływ zmian klimatu na reprodukcję drzew będą badać naukowcy w Centrum Biologii Lasu, które powstaje na UAM. Czas na to jest idealny, jak uważa prof. Michał Bogdziewicz, szef placówki, bo dzięki poprzednim pokoleniom badaczy dysponują odpowiednią ilością danych.

Centrum Biologii Lasu będzie korzystać z danych na temat reprodukcji nasion z całego świata. Dzięki temu naukowcy będą mogli poszukiwać sygnałów efektów ocieplenia klimatu – chcą zidentyfikować gatunki i miejsca, które są najbardziej na nie wrażliwe.

– Zmiany klimatyczne wywierają ogromną presję na lasy całego świata. Intensywne susze zwiększają wrażliwość drzew na inne niesprzyjające czynniki, powodując masową śmiertelność drzew – wyjaśnia prof. Bogdziewicz. – Do tej pory naukowcy skupiali się głównie na badaniach przeżywalności drzew oraz czynnikach wpływających na ich wzrost. Biologia produkcji nasion jest dużo słabiej poznana – w znacznej mierze dlatego, że jej mierzenie jest trudne, wymaga długotrwałego wysiłku, wykonywania pomiarów przez kilkanaście, a najlepiej kilkadziesiąt lat. Jednak to właśnie od zdolności reprodukcyjnych lasów zależy ich przyszłość. W Centrum Biologii Lasów zajmiemy się wypełnianiem tej luki w wiedzy.

Centrum rozpocznie działalność w styczniu przyszłego roku na Wydziale Biologii UAM, a finansowane będzie głównie z funduszy europejskich (grant European Research Council „ForestFuture”), oraz środków UAM. Centrum będzie prowadzić także badania finansowane z NCN.

Podziel się: