Poznań: Czy będzie Strefa Płatnego Parkowania na Śródce i Ostrowie Tumskim?

SPP Łazarz fot. ZDM
Poznańscy radni otrzymali projekt takiej uchwały przygotowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Jeśli zdążą się z nim zapoznać do najbliższej sesji, czyli 6 lipca, to ten punkt wejdzie do porządku obrad.

– Zaproponowane w projekcie uchwały zapisy mówią o planowanych już wcześniej zmianach, jak na przykład rozszerzeniu strefy o nowe ulice czy rekompensatach dla mieszkańców Wildy i Łazarza. Znalazły się tam również nowe rozwiązania, zgłaszane także przez samych mieszkańców i użytkowników strefy, które powinny m.in. uprościć procedury zakupu identyfikatora parkingowego – wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie SPP o ulice na Ostrowie Tumskim, Śródce i Zagórzu. Strefa miałaby objąć obszar ograniczony od północy torami kolejowymi, od wschodu ul. Podwale, od południa ul. Wyszyńskiego do mostu Mieszka I, następnie rzeką Cybiną i kanałem rzeki Cybiny w kierunku południowym aż do połączenia z rzeką Wartą i od zachodu rzeką Wartą.

Dziś ulice na Zagórzu czy Śródce służą wielu przyjezdnym kierowcom jako nieformalny parking buforowy, na którym mogą pozostawić auto na wiele godzin. Wprowadzenie strefy pozwoli uporządkować postój pojazdów oraz zwiększyć dostępność miejsc postojowych i rotację parkujących aut. Warto dodać, że uruchomienie strefy w tym rejonie jest też konsekwencją konsultowanej w 2017 roku i zrealizowanej w 2020 roku „Społecznej koncepcji zmian w organizacji ruchu na Śródce” oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu na Ostrowie Tumskim.

Strefa w tej części miasta miałaby być „zwykłą” strefa płatnego parkowania, a więc funkcjonującą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Za pierwszą godzinę trzeba by zapłacić 3,50 zł, a za kolejne 4,20 zł i 4,90 zł. Mieszkańcy, tak jak na Wildzie i Łazarzu, mogliby zakupić identyfikator parkingowy mieszkańca po preferencyjnej cenie 120 zł na cały pierwszy rok. Płatne parkowanie miałoby obowiązywać od listopada tego roku.

Kolejnym, zapowiadanym rozwiązaniem jest rekompensata dla mieszkańców Łazarza i Wildy, którzy zakupili identyfikator parkingowy, ale – ze względu na ograniczoną liczbę ulic objętych płatnym parkowaniem – nie mogli z niego korzystać w pełnym zakresie. Uchwała ustala mechanizm rekompensacyjny polegający na wydaniu identyfikatora na kolejny okres po zerowej stawce na tyle pełnych miesięcy, ile nie było uruchomione płatne parkowanie w pełnym zakresie, lecz nie dłużej niż na czas, na jaki mieszkaniec wykupił identyfikator.

W projekcie uchwały zapisana jest również zmiana dotycząca uzyskania identyfikatora mieszkańca w przypadku osób, które dysponują samochodem w formule najmu długoterminowego. Uwzględnienie tej formy użytkowania pojazdu przy wykupie identyfikatora było wielokrotnie wnioskowane do ZDM. Uchwała wprowadza taką możliwość dla tych, którzy spełnią wszystkie wymogi uzyskania identyfikatora (meldunek, płacenie podatków na rzecz miasta).

Otrzymanie identyfikatora mieszkańca będzie też prostsze, a formalności ograniczone. Kolejną zmianą jest wydłużenie okresu ważności identyfikatora zastępczego dla pojazdu w przypadku potwierdzonej naprawy samochodu do 30 dni, a także zmniejszenie opłaty dodatkowej do 100 zł (po 7 dniach 150 zł) w przypadku błędnie opłaconego parkowania polegającego na wniesieniu opłaty za strefę cenowo tańszą, choć parkuje się w strefie droższej. To rozróżnienie w wysokości opłaty dodatkowej w przypadku błędnie opłaconego parkowania w zestawieniu z sytuacją niewniesienia opłaty jest uzasadnione i także stanowi odpowiedź na uwagi trafiające do ZDM.

Uchwała wprowadza także udogodnienia dla różnych użytkowników SPP i ŚSPP:

poszerza możliwości postoju dostawcom i kurierom z identyfikatorem dla dostaw do 15 min i zegarem parkingowym na każdym miejscu postojowym w ramach SPP i ŚSPP, a nie tylko na kopertach dla dostaw (dotychczas to rozwiązanie funkcjonowało tylko w ŚSPP Centrum),
wprowadza stawkę zerową za parkowanie pojazdów służb podczas usuwania awarii sieci podziemnych i naziemnych w pasie drogowym na podstawie ważnej decyzji o zajęciu pasa drogowego, w pobliżu miejsca awarii,
daje możliwość reklamacji w przypadku wezwania-raportu wystawionego z powodu błędnie wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu w aplikacji mobilnej lub na bilecie parkingowym.

ZDM

Podziel się:

Ostatnio dodane: