Poznań będzie miał mapę akustyczną. Czy pomoże w walce z hałasem?

Fot. Sławek Wąchała

Zaktualizowana mapa hałasu powstanie przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma być zawierać dane o środowisku akustycznym, w tym źródłach i poziomie hałasu.

– Do mapy będzie miał dostęp każdy, kto zechce zaczerpnąć aktualnych informacji na temat stanu środowiska akustycznego w stolicy Wielkopolski, w tym mieszkańcy czy przedsiębiorcy. Z kolei pracownicy urzędu i innych jednostek miejskich będą mogli na jej podstawie zaplanować działania mające na celu poprawę warunków w tym zakresie – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania, który 10 grudnia podpisał umowę o udzielenie dotacji od WFOŚiGW na ten cel.

Część opisowa mapy zostanie udostępniona na stronie internetowej poznan.pl w zakładce „Środowisko”, a część graficzną będzie można przeglądać w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Planowany termin ukończenia prac nad najnowszą edycją to czerwiec 2022 r.

Zgodnie z europejskim prawem wszystkie aglomeracje zobowiązane są do tworzenia map akustycznych, których aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Koszt wykonania nowej mapy hałasu wynosi 489 540 zł, z czego 40 proc., czyli 195 816 zł, to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Miejmy nadzieję, że dzięki danym z nowej mapy sytuacje, gdy poziom hałasu jest przekraczany i nic się z tym nie dzieje mimo protestów mieszkańców – staną się znacznie rzadsze.

Źródło: UMP

Podziel się: