Poznań. Arcybiskup Stanisław Gądecki: „Przestępstwa popełnione wobec nieletnich dyskwalifikują księdza”

arcybiskup Stanisław Gądecki fot. Archidiecezja Poznań
O wykorzystywaniu seksualnym nieletnich i procedurach kościelnych napisał w liście na Niedzielę Dobrego Pasterza arcybiskup metropolita poznański. Poprosił też o gorliwsze modlitwy o nowe powołania kapłańskie

IV Niedziela Wielkanocna zwana jest także Niedzielą Dobrego Pasterza. I z tej okazji arcybiskup skierował do wiernych list, w którym odnosi się do znaczenia kapłaństwa jako takiego.

„Powołanie kapłańskie jest czymś wzniosłym, wielkim i świętym, dlatego zdumiewa nas, że Chrystus wybiera do tej wspaniałej służby ludzi ułomnych, grzesznych i – z ludzkiego punktu widzenia -„ograniczonych” – napisał arcybiskup dodając, że kościół z bezgrzesznymi kapłanami i wiernymi jest utopią.

„Oczywiście są również grzechy, które – jak przestępstwa popełnione wobec nieletnich – dyskwalifikują księdza i odbierają mu prawo do służby kapłańskiej” – czytamy dalej w liście. – „Kościół ma w tej materii jasno określone procedury, surowsze niż te, jakie są zapisane w prawie cywilnym. Stosujemy je w naszej poznańskiej archidiecezji, a Kościół – jako jedyna instytucja w naszej ojczyźnie – z całą powagą i konsekwencją stara się je egzekwować. W naszej archidiecezji w ostatnich latach z powodu przestępstwa wykorzystania seksualnego wobec osób niepełnoletnich – czyli do ukończenia 18. roku życia – dwóch księży zostało wydalonych ze stanu kapłańskiego i przeniesionych do stanu świeckiego. Sprawy kolejnych kilku księży zostały przedstawione w Kongregacji Nauki Wiary. Kapłani ci – zgodnie z kościelnymi normami – zostali odsunięci od pracy z dziećmi i młodzieżą. Wdrożone też zostały właściwe procedury prawa cywilnego. Każde wykorzystanie osób niepełnoletnich domaga się potępienia i wymaga naprawiania wyrządzonych krzywd. W przestrzeni publicznej pojawiają się jednak opinie – powielane przez niektóre media – utrzymujące, jakoby problem pedofilii dotyczył jedynie księży i to w skali masowej. W ten sposób rodzą się stereotypy, które niszczą zaufanie do duszpasterzy. Tymczasem grzechy kapłanów, które należy zdecydowanie potępić, nie mogą dyskredytować samej misji kapłańskiej, która pozostaje wielka i czysta”.

Arcybiskup zwrócił jednak uwagę, że kapłanów ubywa. Obecnie w archidiecezji posługuje 635 księży wspieranych przez zakonników w 414 parafiach. W seminarium duchownym jest obecnie 55 kleryków, święcenia diakonatu przyjmie 5 kandydatów, a prezbiteriatu – 6 diakonów. Biorąc pod uwagę fakt, że część księży przejdzie na emeryturę, wkrótce zacznie ich brakować w parafiach – a jak podkreślił arcybiskup, istnieje też pilna potrzeba utworzenia kilku nowych parafii na budujących się osiedlach.

Dlatego arcybiskup zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwy za nowe powołania kapłańskie.
„Z tego powodu potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów, bo ludzie zawsze – również w epoce dominacji techniki i globalizacji – będą potrzebowali Boga” – napisał. I przywołał słowa papieża Benedykta XVI, zgodnie z którymi świat, dopóki będzie istniał, zawsze będzie potrzebował kapłanów.

„Na zakończenie pragnę się zwrócić bezpośrednio do Młodych” – podsumował swój list arcybiskup. – „Droga Młodzieży, Drodzy Klerycy i Młodzi Kapłani! Warto oddać swoje życie Chrystusowi w kapłańskiej służbie”.

Podziel się: