Nie ma to jak optymistyczni dziadek i babcia

Na Dzień Babci oraz Dzień Dziadka mamy dobre wiadomości: pomimo różnych ograniczeń związanych z wiekiem, zdecydowana większość polskich seniorów ma pozytywne nastawienie do życia.

„Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody” – te właśnie słowa, z refrenu znanej polskiej piosenki, nasuwają się na myśl po lekturze raportu z badań sondażowych dotyczących samopoczucia polskich seniorów.

„Trzech na czterech seniorów ma pozytywne podejście do życia. Mimo, iż co trzeci nie jest zadowolony ze swojego zdrowia, a 37 proc. musi żyć skromnie lub bardzo skromnie” – wynika z badania ankietowego, przeprowadzonego przez firmę ARC Rynek i Opinia wśród osób w wieku 65 lat i więcej.

Konkretnie, pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do życia zadeklarowało łącznie aż 73 proc. polskich seniorów, podczas gdy negatywne lub zdecydowanie negatywne „tylko” 7 proc. Reszta, czyli 20 proc., określiła swoje nastawienie do życia jako neutralne (tj. ani pozytywne, ani negatywne).

„Nastawienie do życia w dużej mierze zależy od wieku seniora. Optymistów jest więcej wśród osób między 65. a 79. rokiem życia, zaś mniej w wieku 80 lat i więcej” – stwierdzili badacze.

Sondaż dostarczył też ciekawych informacji na temat stanu zdrowia polskich seniorów. Z badania wynika, że nie jest z nim wcale tak źle, jak się powszechnie uważa. 

Największy odsetek seniorów (łącznie 37 proc.) ocenił swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry! Drugą co do wielkości grupą byli seniorzy, którzy swe zdrowie postrzegają jako „ani dobre, ani złe” (34 proc.). Dla porównania, negatywnie – raczej źle lub zdecydowanie źle – ocenia stan zdrowia w sumie 29 proc. ankietowanych.

Autorzy badania podkreślają, że ocena stanu zdrowia jest związana m.in. z tym, czy dana osoba mieszka samotnie czy też z innymi ludźmi – osoby samotne częściej oceniają swój stan zdrowia negatywnie.

„W grupie, która ocenia swoje zdrowie pozytywnie przeważają mężczyźni oraz osoby do 79 roku życia” – czytamy w raporcie z badania.

Najważniejsza rodzina, a nie bogactwo

Warto podkreślić również fakt, że polscy seniorzy zachowują optymizm pomimo skromnych warunków życia. W sumie, jedynie 17 proc. ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą, a aż 37 proc. przyznaje, że żyje skromnie lub bardzo skromnie. Największą grupę (46 proc.) stanowią jednak osoby starsze, które oceniają, że żyją na średnim poziomie.

Na tym nie koniec. Wyniki badania sugerują, że obok stanu zdrowia i sytuacji materialnej, do kluczowych czynników wpływających na poziom optymizmu wśród seniorów należy fakt posiadania rodziny oraz przyjaciół.

– Wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie ma już rodziny, ani przyjaciół. Skazani na samotność tracą sens życia. Nie wychodzą z domu, nie mają z kim porozmawiać, ani do kogo zadzwonić. Dopada ich apatia, brak apetytu oraz strach przed dniem jutrzejszym. Pewnie to, w największej mierze, jest przyczyną tego, że w tej grupie wiekowej optymistów jest dużo mniej – komentuje Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które wspiera osamotnione osoby starsze, dzięki pracy wolontariuszy.

Warto jednak pamiętać, że poza wspomnianymi wyżej obiektywnymi czynnikami, na jakość życia w starszym wieku duży wpływ mają także zgromadzone w ciągu całego życia indywidualne doświadczenia oraz tzw. życiowa mądrość. W tym kontekście warto po raz kolejny przytoczyć słowa wspomnianej na początku artykułu piosenki, pt. „Czas nas uczy pogody”:

„Ilu ludzi czas wyleczył z ran,
zamienił w spokój burze krwi,
pewnie kiedyś tam, pod jesień tak,
też czoło wypogodzi i wygładzi brwi”.

źródło: www.zdrowie.pap.pl