Kórnik i inne atrakcje Wielkopolski, czyli Trasa Kórnicka

Tak fascynująca kraina, jaką jest Wielkopolska, z pewnością powinna zainteresować zarówno miłośników historii, jak i wielbicieli przyrodniczych atrakcji.

Wielkopolska to jedna z najważniejszych w dziejach Polski dzielnic, która rozłożyła się w dorzeczu środkowej Warty. Tu właśnie w IX i X wieku ukształtowało się państwo Polan, które z biegiem czasu przekształciło się w państwo polskie.

Jednym z ciekawszych szlaków, który pozwala na lepsze poznanie Wielkopolski i jej historii, jest Trasa Kórnicka. Szlak ten prowadzi przez malownicze tereny Pojezierza Wielkopolskiego, którego polodowcowy krajobraz robi ogromne wrażenie na turystach. Szlak ten liczy sobie około 80 km długości i można go pokonać samochodem. Trasa ta, wyznaczona w 1998 roku rozpoczyna i kończy się w Poznaniu, jednak to nie on jest głównym celem wyprawy.

Najważniejszą miejscowością na Trasie Kórnickiej jest oczywiście Kórnik. To urocze wielkopolskie miasteczko wyróżnia się XIX – wieczną zabudową oraz świetnie zachowanym zamkiem (dzisiaj pełniącym rolę muzeum). Zamek ten został wzniesiony w stylu angielskiego gotyku, jednak w jego architekturze dostrzec można liczne elementu orientalne. Jednym z ciekawszych pomieszczeń jest tutejsza biblioteka, w której zgromadzono ponad 200 tysięcy cennych książek oraz czasopism. Znaleźć tu można m. in. dzieła Kopernika. Zamkowe wnętrza kryją wiele innych cennych zabytków. Są wśród nich nie tylko zabytkowe meble, ale i cenne kolekcje rzeź i numizmatów, wyrobów z porcelany oraz srebra. Zamek otoczony jest pięknym parkiem i arboretum, w którym znajduje się jedna z najcenniejszych w całej Europie kolekcja drzew oraz krzewów.

W odległości niespełna 20 kilometrów od Kórnika znajduje się drugi ważny przystanek na Trasie Kórnickiej. To Rogalin położony na skraju Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się tu pałac z XVIII wieku, który nie bez powodu zaliczany jest do najpiękniejszych rezydencji magnackich w Wielkopolsce. Był on niegdyś własnością Raczyńskich, z których chyba najlepiej znany jest Edward Raczyński – prezydent RP na uchodźstwie. Pałac ten otoczony jest pięknym parkiem z wiekowymi dębami. Te najstarsze noszą imiona: Lech, Czech i Rus.

Kolejną niezwykle ciekawą miejscowością na szlaku jest Puszczykowo leżące już na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tu największą atrakcją jest oryginalne Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, znanego pisarza, fotografa i podróżnika, który ze swych dalekich podróży przywoził cenne pamiątki. Można je obecnie oglądać właśnie w Puszczykowie. Wśród ciekawych zbiorów jest i kolekcja motyli, i zbiór obrzędowych masek. Dość makabryczną pamiątką są tu trofea powstałe ze spreparowanych głów ludzkich.

Trasa Kórnika prowadzi nie tylko przez ciekawe miejscowości, ale i przez tereny wyjątkowo atrakcyjne ze względów przyrodniczych i krajobrazowych. Jej szlak wiedzie m. in. przez tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest to najcenniejszy obszar chronionej przyrody na terenie Wielkopolski. Piękny jest przede wszystkim tutejszy krajobraz polodowcowy, w którym wyróżniają się lincze moreny oraz jeziora polodowcowe. Szczególnie cennym punktem na terenie tego parku jest wieś Jeziory, w której ma swą siedzibę dyrekcja parku. Tam również znajduje się bardzo ciekawe muzeum przyrodnicze. Inna ciekawa miejscowość na Trasie Kórnickie to wieś Szreniawa, w której znajduje się Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Dodaj komentarz

avatar