Kończy się czas na składanie wniosków o dopłaty do wymiany starych pieców

Smog w Poznaniu fot. UMP
Jeszcze do 10 czerwca mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców. Na drugą edycję programu przeznaczonych jest 700 tysięcy złotych.

Dotacja obejmuje likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz zakup i montaż nowego systemu ogrzewania. Dopłata wynosi do 7 tysięcy dla właścicieli lokali i do 14 tysięcy złotych dla wspólnot mieszkaniowych, jednak nie może stanowić więcej niż 80 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.

Na co można otrzymać pomoc finansową? Zainteresowani mieszkańcy mogą starać się o dopłatę do wymiany starego urządzenia grzewczego na:

  • nowy kocioł zasilany paliwem gazowym lub olejem opałowym,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła,
  • nowoczesny, zasilany automatycznie kocioł na paliwo stałe,
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

– Od wielu lat w powiecie realizujemy program usuwania azbestu, a od ubiegłego roku dajemy szansę naszym mieszkańcom, by mogli pozbyć się starych i szkodliwych, nieekologicznych pieców. W pierwszej edycji programu skorzystało z takiej możliwości blisko 100 osób – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

W tym roku do programu wprowadzono kilka zmian. – Najważniejsza dotyczy tego, że przy rozliczeniu dofinansowania uwzględniane będą koszty poniesione dopiero po podpisaniu umowy o dotację – wyjaśnia Anna Orczewska, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. – Podobnie jak w zeszłym roku u wnioskodawców zostanie przeprowadzona kontrola zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po złożeniu dokumentów rozliczenia dotacji. Chodzi o to, by potwierdzić, że wszystko zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi w 2019 roku zasadami.

Maksymalnie na jeden lokal można otrzymać do 7 tysięcy złotych. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa lub właściciel nieruchomości, w której jest kilka lokali mieszkalnych, będzie chciał się pozbyć starego, nieekologicznego ogrzewania, ma szansę na wsparcie w wysokości do 14 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze strony powiatu poznańskiego nie może być jednak większe niż 80 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji muszą złożyć pisemny wniosek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Dofinansowanie może być udzielone m.in.: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, podmiotom prowadzącym działalność rolniczą.

Szczegółowe informacje i obowiązujące formularze wniosków można znaleźć na: www.powiat.poznan.pl.

Równolegle do 15 lipca 2019 r. w siedzibach gmin można składać wnioski o likwidację wyrobów zawierających azbest. Powiat poznański pokrywa 100% kosztów ich usuwania. Szczegółowe informacje również na stronie powiatu.

mat.pras. / op. AS

Podziel się: