Jarocin: Wojewoda Michał Zieliński odwiedził powiat jarociński

wojewoda Michał Zieliński, powiat jarociński fot. WUW
Kwiaty przy pomniku majora Ostroróg-Gorzeńskiego, odwiedziny w punkcie szczepień i podpisanie umowy na budowę drogi. To była bardzo pracowita wizyta wojewody Michała Zielińskiego w powiecie jarocińskim.

Pierwszym punktem wizyty było podpisanie umowy na gruntowną przebudowę drogi powiatowej Żerków – Raszewy – Komorze w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja została dofinansowana kwotą 11 426 523 zł, a umowę wraz z wojewodą podpisali: Lidia Czechak, starosta jarociński, Katarzyna Szymkowiak, wicestarosta jarociński i Jacek Jędrzejak, skarbnik powiatu. Wśród zaproszonych gości obecni byli posłowie na Sejm RP – Andżelika Możdżanowska, Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak oraz Jan Mosiński.

Wkład własny starostwa wynosi blisko 5 mln zł. Z budżetu gminy Żerków na realizację zadania zostanie przekazana kwota ponad 2 mln 400 tys. zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 70 proc. wartości całkowitej projektu.
– Wielkopolska otrzymuje duże środki z programów rządowych – podkreślił wojewoda Michał Zieliński. – Dodatkowo samorządy dobrze korzystają z tych środków. Powiat jarociński jest jednym z liderów. Od 2016 roku w tym powiecie powstało 14 inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zadanie obejmuje łącznie przebudowę ponad 9 km dróg powiatowych – od Żerkowa, ul. Jarocińskiej, poprzez skrzyżowanie z drogą nr 4181, a kończąc na planowanym do przebudowy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4192 w Komorzu.
– To dla nas zaszczyt, że możemy dziś gościć wojewodę Michała Zielińskiego – powiedziała starosta Lidia Czechak.- Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja zrealizowana będzie na terenie naszego powiatu. To jedno z największych dofinansowań w historii. Są to inwestycje skierowane do ludzi. Ścieżki rowerowe to także bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a to jest dla nas największy priorytet.

Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników, przebudowę i przebudowę przejść dla pieszych, budowę drogi rowerowej dwukierunkowej w Przybysławiu, przebudowę 4 przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony oraz remont mostu na rzece Lutynia. Jeszcze w tym roku planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego. Termin realizacji zaplanowano na 3 lata.

– Podpisanie w powiecie jarocińskim pierwszej umowy z przyznanej Wielkopolsce puli 240 mln zł jest przykładem dobrej współpracy i dobrze zdefiniowanych potrzeb mieszkańców – mówił wojewoda podczas spotkania z samorządowcami. I podziękował im za dobrą współpracę w walce z pandemią.

Warto dodać, że to nie jedyny przykład takiej współpracy: dziś do szpitala powiatowego trafiły z magazynów wojewody respiratory dla chorych na covid-19.

Kolejnym punktem wizyty było złożenie kwiatów pod pomnikiem mjra Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego w parku im. Gorzeńskiego u zbiegu ulic Hallera i Śródmiejskiej w Jarocinie. Major Zbigniew hr. Ostroróg – Gorzeński był dowódcą pierwszej w Wielkopolsce Rady Żołnierskiej z 1918 roku. Wspierał m.in. skauting, działalność Towarzystwa Pomocy Naukowych i Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz był zaangażowany w działalność patriotyczną. W okresie zaborów dbał o to, aby polskie dzieci mogły pobierać naukę w polskiej szkole. Był inicjatorem budowy pomnika poświęconego powstańcom. W 1920 roku Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Park Gorzeńskiego ma charakter edukacyjny oraz stanowi ważny punkt tożsamości, pamięci i przywiązania mieszkańców Jarocina do Powstania Wielkopolskiego.

Po wizycie przy pomniku wojewoda Michał Zieliński wraz z władzami powiatu zapoznał się ze stanem realizacji prac na budowie ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków, której zakończenie przewidziane jest 30 listopada 2021 roku. To prawie siedmiokilometrowa trasa, która powstaje przy 50% dofinansowaniu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt inwestycji to 5 677 475,71 zł.

Na zakończenie wizyty wojewoda odwiedził punkt szczepień populacyjnych w Żerkowie, drugim co do wielkości mieście powiatu jarocińskiego. To właśnie tutaj znajduje się populacyjny punkt szczepień działający w ramach Narodowego Programu Szczepień. Działa on od 5 maja, a do końca miesiąca szczepionkę na covid-19 przyjmie tam 2680 osób. Placówka powstała we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Jarocinie. Żerków zapewnia zaplecze techniczne, a lecznica część sprzętu oraz personel.

WUW

Podziel się: