Ile można zarobić za pracę przy spisie powszechnym? GUS zaproponował stawki

Główny Urząd Statystyczny zaproponował stawki wynagrodzeń, nagród i dodatków za pracę przy narodowym spisie powszechnym w 2021 r.

Spis planowany jest na jesień 2021 roku – potrwa od początku września do końca listopada i będzie badał stan na 31 sierpnia 2021 r.

Rachmistrzowie, którzy będą odwiedzać mieszkania i zbierać dane metodą wywiadu bezpośredniego, otrzymają 7 zł brutto za każdą spisaną osobę.

Nabór kandydatów na rachmistrzów będzie zadaniem gminy; wymogi to ukończone 18 lat, zamieszkanie na terenie danej gminy, co najmniej średnie wykształcenie i nieposzlakowana opinia. Umowa zostanie podpisana z tymi, którzy przejdą szkolenie i zaliczą egzamin.

Comiesięczny dodatek spisowy będzie przysługiwał pracownikom służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, oddelegowanym przez właściwych komisarzy spisowych do Centralnego Biura Spisowego, wojewódzkich biur spisowych oraz gminnych biur spisowych. Stawka tego dodatku wynosić będzie od 20 proc. do 120 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku. Obecnie byłoby to od 973 zł do 5836 zł (przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4863,74 zł).

Do zadań pracowników gminnych biur spisowych będzie należało m.in. organizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów, współudział w szkoleniu i przeprowadzeniu egzaminu oraz raportowanie o przebiegu spisu na terenie gminy.

Po zakończeniu spisu pracownikom mogą być przyznane nagrody. Ich maksymalna wysokość określana jest jako krotność przeciętnego wynagrodzenia. I tak gminni komisarze spisowi (wójtowie) i ich zastępcy mogą liczyć na 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych – na jedno przeciętne wynagrodzenie.

aba/

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze