Będzie łatwiej wjechać do Strefy Schengen

Po pięciu latach negocjacji unijne instytucje uzgodniły nowy kodeks wizowy, zmieniający i upraszczający procedury wizowe obowiązujące przy wjeździe na teren UE.

To dobra informacja dla obywateli ponad 100 państw, którzy są zobowiązani posiadać wizę przy wjeździe do Polski, Francji czy Hiszpanii. A chętnych na wjazd do Strefy Schengen przybywa; w 2016 r. do unijnych konsulatów wpłynęło ponad 15 mln wniosków o wydanie wizy.

Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie na ostatniej w tej kadencji sesji plenarnej. Nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE.

Główne cele reformy to ułatwienie legalnych podróży w celach turystycznych, handlowych i biznesowych oraz bonusy dla krajów spoza UE współpracujących przy readmisji nielegalnych migrantów. Teraz procedury dla osób podróżujących w dobrej wierze będą prostsze, pojawił się też bezpośredni związek między polityką wizową a polityką migracyjną.

Nowe przepisy pozwalają składać wnioski od 6 miesięcy do 15 dni przed podróżą, dają możliwość wypełnienia i podpisania wniosku elektronicznie, wprowadzają zharmonizowane podejście do wydawania wiz wielokrotnego wjazdu osobom często podróżującym, z pozytywną historią wizową, na coraz dłuższy okres – od roku do 5 lat. Spełnianie przez podróżnych warunków wjazdu będzie dokładnie i regularnie sprawdzane. Czas rozpatrzenia wniosku skrócono z 15 do 10 dni.

W celu ułatwienia turystyki krótkoterminowej państwa członkowskie będą mogły wydawać wizy jednorazowego wjazdu bezpośrednio na zewnętrznych granicach lądowych i morskich, w ramach czasowych i sezonowych programów, z zastrzeżeniem ściśle określonych warunków. Wizy te będą ważne na okres pobytu trwający maksymalnie siedem dni, jedynie w wydającym je państwie członkowskim.

Opłata wizowa w wysokości 60 euro nie była zmieniana od 13 lat. Obecnie, z uwagi na znaczny wzrost kosztów rozpatrywania wniosków, podwyższono ją do 80 euro. Są jednak możliwości obniżenia kosztów dla osób poniżej 18 roku życia; dzieci do sześciu lat, studenci i naukowcy będą nadal zwolnieni z opłaty wizowej. Podwyżka ma umożliwić państwom członkowskim utrzymanie odpowiedniego poziomu personelu konsularnego na całym świecie, aby zapewnić ściślejszą kontrolę bezpieczeństwa, a także modernizację sprzętu informatycznego i oprogramowania. Co trzy lata wysokość opłaty za wizę ma być weryfikowana.

Wprowadzono nowy warunek zakupu ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży. Ten mechanizm zostanie oceniony przez Komisję Europejską 15 miesięcy po wprowadzeniu, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów opieki medycznej ponoszonych przez posiadaczy wiz.

W ramach zachęt dla państwa trzecich Komisja Europejska będzie regularnie oceniać ich współpracę z instytucjami UE w dziedzinie readmisji. Jeżeli dane państwo nie będzie współpracować, Komisja zaproponuje Radzie, by przyjąć decyzję wykonawczą nakładającą określone wizowe sankcje związane z przetwarzaniem wniosków, a ostatecznie – z opłatą wizową. Przy pozytywnej ocenie natomiast Komisja może zaproponować Radzie obniżenie opłat wizowych, ograniczenie czasu wymaganego na podejmowanie decyzji w sprawie wniosków wizowych lub wydłużenie okresu ważności wiz wielokrotnego wjazdu.

Obecnie obywatele 105 państw potrzebują wizy, aby móc podróżować po strefie Schengen w celach turystycznych czy biznesowych. Wiza krótkoterminowa, wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia jego posiadacza do podróżowania w każdym z 26 państw Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

woj/ (kurier.pap.pl)

Daj znać innym

Dodaj komentarz

avatar